fashiondays.ro

“Noile educaţii” este un concept lansat de pedagogul George Vaideanu (1988) pentru a reliefa mai ales nevoia de schimbare în conţinuturi (curriculum). Marile provocări ale lumii contemporane angajează şi noi tipuri de educaţie (noi educaţii: educaţia pentru drepturile omului, educaţia economică, ecologică, democratică, pentru pace şi cooperare, comunicare şi timp liber, educaţia pentru toţi, educaţia pentru sănătate, pentru dezvoltare etc).

 

Educaţia pentru drepturile omului

Reprezintă o necesitate şi o constantă a epocii actuale (mai relevantă în cazul societăţilor care au trecut printr-un regim totalitarist – cazul Romaniei. Acest tip de educaţie vizează mai ales conştientizarea oamenilor (şi a copiilor) în legatură cu drepturile acestora la viaţă, la libera exprimare, la circulaţie, la opinie, la educaţie, la consideraţie (demnitate) etc.

 

Educaţia economică (şi casnică)

Educaţia economică are ca obiective de bază dezvoltarea gândirii economice, a creativităţii, a iniţiativei particulare (spiritului antreprenorial) dar şi a cooperării economice.

 

Educaţia pentru participare şi democraţie

Aceasta are în vedere în esenţă nevoia de participare la viaţa şi dezvoltarea socială, de învăţare şi de aplicare a democraţiei în activitatea socială.

 

Educația ecologică

Educaţia ecologică vizează în esență necesitatea de a înțelege și de a preveni consecințele degradării mediului înconjurător, asumarea responsabilității și acțiunii corespunzătoare pentru prezervarea acestuia.


 

Educaţia pentru pace şi cooperare

Are în vedere promovarea valorilor morale și culturale de tipul: nonviolența, toleranța, coabitarea multiculturală și diminuarea sau abolirea agresivității și violenței între oameni; după unii autori educația interculturală – ca și componentă a educației pentru pace si cooperare – este ea însăși o nouă provocare a educației, vazută mai nou și în contextul mai larg al educației pentru diversitate (a se vedea si deviza UE – unitate in diversitate). Semnificația devizei este că, prin Uniunea Europeană, europenii își unesc eforturile pentru a lucra împreună pentru menţinerea păcii şi pentru prosperitate, şi că numeroasele culturi, tradiţii şi limbi diferite care coexistă în Europa sunt un atu pentru continentul nostru.

 

 

Educaţia pentru comunicare şi timp liber

Comunicarea (incluzând massmedia) a devenit o coordonată fundamentală a existenţei umanităţii, datorită în principal mass-media şi internetului. Utilizarea timpului liber, atât la copii cât şi la adulţi, în scopul realizarii şi/sau menţinerii dimensiunii culturale a personalităţii, obligă la existenţa unor direcţionări favorabile în acest sens.

 

Educaţia pentru sănătate (inclusiv nutriţională)

Aceasta este o altă coordonată esenţială a vieţii contemporane, fie că se are în vedere prevenirea unor îmbolnăviri și menținerea sănătății, fie că se abordează probleme pâna nu demult ascunse la noi, cum ar fi educația sexuală și prevenirea îmbolnăvirii cu HIV/SIDA sau importanța hranei adecvate.

 

Educația pentru toți

Paradigma lansata de comunitatea internațională în anul 1990 şi reluată în 2000 (cu termene exprimate în ‘obiectivele mileniului’ până în anul 2015), exprimă în esenţă preocuparea statelor lumii de diminuare a decalajelor cantitative şi calitatative în realizarea educaţiei şcolare – acces şi participare – pe mapamond. Dintre categoriile dezavantajate pe plan mondial, UNESCO evidenţiază: fetele şi femeile, săracii, emigranţii, persoanele cu dizabilităţi/handicap, populaţia din zonele izolate etc. Circa 1/6 din populaţia globului este analfabetă (inclusiv analfabetism funcţional), iar 130 milioane de copii nu mergeau la şcoală în anul 1990, ceea ce a pus (şi pune în continuare) cu acuitate problema accesului la educaţia de bază.
 

Educatia pentru (schimbare) şi dezvoltare

Educaţia pentru dezvoltare se poate aborda din 2 perspective. Pe de o parte, se au în vedere provocările complexe ale acestei perioade, care pot fi abordate eficient doar de oameni care doresc să fie cetăţeni activi ai unei societăţi globale. Din această perspectivă, educaţia pentru dezvoltare este o nouă abordare a învăţării care intenţionează să construiască o cetăţenie globală. În plan individual şi psihopedagogic educaţia pentru dezvoltare semnifică crearea condiţiilor educaţionale pentru ca învăţarea să reprezinte permanent o provocare pentru copil şi individul uman, să stimuleze acumulări şi salturi calitative în dezvoltarea acestuia.

 

“Dezvoltarea se va produce prin educaţie, sau nu va avea loc.” – George Văideanu “Educaţia la frontiera dintre milenii”