Pedagogia Freinet

“Pregăteşte copiii şi adolescenţii de azi să fie capabili să acţioneze în lumea de mâine”

Pedagogia Freinet se bazează pe o serie de principii, clar stabilite: şcoala centrată pe copil, munca şcolară motivată, activitate personalizată, expresie liberă şi comunicare, cooperare, învăţare prin tatonare experimentală, globalitate a acţiunii educative. Tipologia educaţiei promovate de Freinet este învăţarea centrată pe rezolvarea unor probleme de către grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Munca în grupuri mici este considerată drept mijlocul fundamental de educaţie. Formarea grupurilor se face la alegerea copiilor şi dureaza 3-4 săptămâni. Neintervenţia educatorului îi va permite copilului să conştientizeze pentru prima dată valoarea sa ca membru al unui grup ca şi valoarea celor cu care colaborează. În acest caz rolul educatorului se va limita doar la: organizarea materialelor necesare educaţiei, asigurarea şi menţinerea climatului de încredere, precum şi cultivarea încrederii în părerile celorlalţi. În cea mai mare parte educatorul este doar un observator atent care dirijează şi coordonează activitpţile elevilor săi.

Care este misiunea pedagogiei Freinet?

Să formăm oameni în loc să fabricăm elevi,să favorizăm luarea de cuvânt, să- i incităm la exprimare liberă, să împărţim puterea, să cooperăm, să facem un jurnal şcolar, să deschidem şcoala spre lume, să facem corespondenţă, să dăm un sens muncii, să organizăm acţiunea în vederea învăţării, să adaptăm şcoala la copilul de azi.

Pedagogia Freinet în România respectă curriculum-ul naţional şi face parte din subsistemul învăţământului alternativ de stat. Aceasta este aplicată în învăţământulpreşcolar şi primar (reţea învăţământ alternativ), învăţământul gimnazial si liceal (tehnici Freinet) dar şi în activităţi extracurriculare (tabăra internaţională).

Pedagogia Freinet este o pedagogie cooperativă unde copilul-autor are locul său bine definit şi care pune în  practică metoda naturală de învăţare prin tatonare experimentală. Şcoala Freinet este o şcoală deschisă spre viaţă şi pentru viaţă, o şcoală unde fiecare este primit, recunoscut, ascultat, respectat.

Scoala Waldorf | Scoala Step by Step | Pedagogia Montessori | Planul Jena | Pedagogia Freinet

surse: cnae.ro , edu.ro

vivre.ro